VALMENNUKSET

Valmennus on kumppanuutta, jossa valmentaja kulkee rinnallasi vähintään vuoden. Valmennuksissa työstetään usein esimerkiksi ryhmädynamiikkaa ja kommunikointitaitoja.

Avainasemassa on itsetuntemus: kun tunnet omat toimintamallisi ja ymmärrät myös toisten ihmisten käyttäytymistä, pystyt toimimaan tehokkaammin ja tuottavammin.

TÄSMÄISKUT

Täsmäiskut ovat lyhyempiä valmennusjaksoja, joiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn haasteen ratkaiseminen työyhteisössä tai jo toimivan tiimin kehittäminen.

Tavoitteet määritellään valmennuksen alussa ja tarkennetaan sen aikana.

Valmennus räätälöidään aina tarpeesi mukaan. Yksilö- ja ryhmävalmennusten kokonaisuudet muokataan tavoitteisiisi sopiviksi, ja juuri sinulle sopivat metodit valitaan ammattitaidolla perusteellisen alkukartoituksen jälkeen.

TYÖKALUT JA METODIT

Deep Lead

Deep Lead on Suomessa kehitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla esimiehet, johtoryhmät, asiantuntijat, myyjät ja asiakaspalvelijat voivat parantaa työssä menestymistään.

Ohjelman avulla osallistujat, työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot saavat konkreettiset mallit ja työkalut kulttuurin kehittämiselle tehokkaampaan ja tuloksekkaampaan suuntaan. Autamme muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla, jolloin myös organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien mielikuvat muuttuvat. Saavutat parhaat tulokset, kun työyhteisössäsi on ILOA: innostusta, luottamusta, oppimista ja arvostusta.

Mevaluation

Mikroilmeisiin perustuva persoonallisuusanalyysi on edelläkävijöiden työkalu, joka tarjoaa erittäin tarkkaa analyysia ja luotettavaa tietoa. Se paljastaa, millaisia aidoimmillamme olemme ja auttaa vahvistamaan itsetuntemusta, joka on hyvän vuorovaikutuksen pohja.

Analyysi toteutetaan lyhyenä haastatteluna. Haastattelu videoidaan ja tulokset analysoidaan biometristen järjestelmien pohjalta, minkä jälkeen analyytikko muodostaa persoonallisuusprofiilin.

Resilienssivalmennus

Resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutumista nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvän resilienssin omaavalla on kyky pitää yllä korkeaa suorituskykyä suurtenkin muutoksien keskellä.

Resilienssivalmennus auttaa kasvattamaan muutostoleranssia ja opit näkemään haasteet tienä osaamisesi vahvistamiseen.

Deep Lead, Johtoryhmäprofiili

Johtoryhmäprofiili auttaa sinua tunnistamaan vahvuudet ja kehittämistarpeet mm. johtoryhmän vuorovaikutuksessa, ryhmädynamiikassa ja johtoryhmätyöskentelyssä.

WOPI

WOPI on itsearvioanalyysi, jonka työkalujen tavoitteena on kasvattaa 14 perusalueen osaamista. Sen avulla etsitään omia osaamisalueita ja parempia tapoja tehdä asioita eri tehtäväprofiileissa.

BrainID

BrainID tarjoaa aivovoimavara-testin, joka kertoo aivojesi kunnon. Testissä mitataan aivotoimintaasi, joka kertoo muistisi, keskittymisesi ja kokemasi stressin tasosta.

Ainutlaatuinen testi sekä Suomessa että maailmalla.

FirstBeat

FirstBeatin hyvinvointikartoitus antaa keinot oman hyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen. Sykevälimittaus paljastaa stressitasosi ja palautumiskykysi. Analyysin avulla voit parantaa omaa jaksamistasi ja opetella rakentamaan voimavaroja.

Kartoitus toteutetaan viikon kestävällä mittauksella, jossa kerätään tietoa kokemastasi stressistä ja palauttavista hetkistä sykevälimittauksen avulla. Asiantuntijan tekemästä analyysista saat syvällistä tietoa voimavaroistasi.

Gre@Brains

Gre@Brains sopii välineeksi suurille organisaatioille. Työkalu mahdollistaa koko henkilökunnan viisauden keräämisen yhdelle älykkäälle, digitaaliselle areenalle. Osallistaminen tuo joukkoälyn yhteen.

Haluatko kuulla lisää?