Palvelut

Tavoitteellista johtamisen ja työn valmennusta

365-valmennus

Vaikuttavaa osaamisen kehittämistä jokaiselle henkilöstön
tasolle!

Valmennus on kumppanuutta, jossa valmentaja kulkee rinnallasi vähintään vuoden. Valmennuksissa työstetään usein mm. ryhmädynamiikkaa ja kommunikointitaitoja.

Tärkeässä roolissa on itsetuntemus: kun tunnet omat toimintatapasi ja ymmärrät myös toisten ihmisten käyttäytymistä, pystyt toimimaan tehokkaammin ja tuottavammin.

Täsmäiskut

Apua laadukkaan vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan
löytämiseen.

Täsmäiskut ovat lyhyempiä valmennusjaksoja, joiden tavoitteena voi olla tietyn haasteen ratkaiseminen työyhteisössä tai jo toimivan tiimin kehittäminen.

Valmennuksen tavoitteet määritellään ennen aloitusta joita tarkennetaan tarpeen mukaan myöhemmin.

TYÖKALUT JA METODIT

Valmennus räätälöidään aina tarpeenne mukaan. Yksilö- ja ryhmävalmennusten kokonaisuudet muokataan tavoitteisiinne sopiviksi. Työkalut ja metodit valitaan alkukartoituksen jälkeen.

DEEP LEAD
Yksilön vuorovaikutus-käyttäytymisen kehittäminen

MEVALUATION
Mikroilmeisiin perustuva persoonallisuusanalyysi

RESILIENSSIVALMENNUS
Auttaa kasvattamaan muutostoleranssia

DEEP LEAD, JOHTORYHMÄPROFIILI
Kartoittaa ryhmän toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita

BRAINID
Aivovoimavara-testi paljastaa aivojesi kunnon

FIRSTBEAT
Kartoitus hyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen

GRE@BRAINS
Työkalu, jonka avulla valjastat työyhteisösi joukkoälyn

DEEP LEAD
Deep Lead on Suomessa kehitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla esimiehet, johtoryhmät, asiantuntijat, myyjät ja asiakaspalvelijat voivat parantaa työssä menestymistään.

Ohjelman avulla osallistujat, työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot saavat konkreettiset mallit ja työkalut kulttuurin kehittämiselle tehokkaampaan ja tuloksekkaampaan suuntaan. Autamme muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla, jolloin myös organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien mielikuvat muuttuvat. Saavutat parhaat tulokset, kun työyhteisössäsi on ILOA: innostusta, luottamusta, oppimista ja arvostusta.

MEVALUATION
Mikroilmeisiin perustuva persoonallisuusanalyysi on edelläkävijöiden työkalu, joka tarjoaa erittäin tarkkaa analyysia ja luotettavaa tietoa. Se paljastaa, millaisia aidoimmillamme olemme ja auttaa vahvistamaan itsetuntemusta, joka on hyvän vuorovaikutuksen pohja.

Analyysi toteutetaan lyhyenä haastatteluna. Haastattelu videoidaan ja tulokset analysoidaan biometristen järjestelmien pohjalta, minkä jälkeen analyytikko muodostaa persoonallisuusprofiilin.

RESILIENSSIVALMENNUS
Resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutumista nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvän resilienssin omaavalla on kyky pitää yllä korkeaa suorituskykyä suurtenkin muutoksien keskellä.

Resilienssivalmennus auttaa kasvattamaan muutostoleranssia ja opit näkemään haasteet tienä osaamisesi vahvistamiseen.

DEEP LEAD, JOHTORYHMÄPROFIILI
Johtoryhmäprofiili auttaa sinua tunnistamaan vahvuudet ja kehittämistarpeet mm. johtoryhmän vuorovaikutuksessa, ryhmädynamiikassa ja johtoryhmätyöskentelyssä.

BRAINID
BrainID tarjoaa aivovoimavara-testin, joka kertoo aivojesi kunnon. Testissä mitataan aivotoimintaasi, joka kertoo muistisi, keskittymisesi ja kokemasi stressin tasosta.

Ainutlaatuinen testi sekä Suomessa että maailmalla.

FIRSTBEAT
FirstBeatin hyvinvointikartoitus antaa keinot oman hyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen. Sykevälimittaus paljastaa stressitasosi ja palautumiskykysi. Analyysin avulla voit parantaa omaa jaksamistasi ja opetella rakentamaan voimavaroja.

Kartoitus toteutetaan viikon kestävällä mittauksella, jossa kerätään tietoa kokemastasi stressistä ja palauttavista hetkistä sykevälimittauksen avulla. Asiantuntijan tekemästä analyysista saat syvällistä tietoa voimavaroistasi.

GRE@BRAINS
Gre@Brains sopii välineeksi suurille organisaatioille. Työkalu mahdollistaa koko henkilökunnan viisauden keräämisen yhdelle älykkäälle, digitaaliselle areenalle. Osallistaminen tuo joukkoälyn yhteen.

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää?